Sanacija nogometnih igrališta

Sanacija nogometnih igrališta

Sanacija nogometnih terena odnosi se na radikalne zahvate na postojećem terenu, a to je popravak drenaže, zamjena nosivog sloja travnjaka, postavljanje novog travnjaka te ugradnja ili zamjena sustava za zalijevanje. Projekt se radi pojedinačno za svaki teren ovisno o uvjetima, okolnostima, mehaničkom sastavu podloge.

Usluga sanacije nogometnog travnjaka uključuje:

  • zamjena busena
  • prozračivanje (rahljenje)
  • dosijavanje travnjaka
  • top dressing (razbacivanje: pijeska, humusa)
  • gnojidba travnjaka, prskanje herbicida
  • brananje, drljanje i četkanje travnjaka