Malčiranje i krčenje zapuštenih površina

Malčiranje i krčenje zapuštenih površina

Nudimo potpuno saniranje zapuštenih površina gdje se površina koja nije održavana dugi niz godina, u potpunosti sanira te prenamjeni u tlo spremno za sadnju različitih kultura.

Malčiranje zapuštenih zemljišta se uglavnom obavlja na većim površinama zaraslim visokom travom i niskim raslinjem uz pomoć dvije vrste malčera. Malčeri izvedeni pomoću rotacionih noževa su pogodniji za finije malčiranje kada nema puno raslinja, dok su popularniji „čekičari“ pogodniji za grubo malčiranje površina obraslih debljim raslinjem.

Cijena malčiranja (krčenja) zemljišta ovisi o vrsti i zapuštenosti terena, o udaljenosti mjesta izvođenja radova. Izvidom terena dajemo besplatnu ponudu.