Održavanja zelenila i zelenih površina

Hortikultura Andro nudi usluge održavanja zelenila i zelenih površina stambenih i poslovnih objekata, kao i održavanje i njega biljaka u enterijeru. Održavanje može biti svakodnevno, tjedno, mjesečno, godišnje ili sezonsko – ovisno o dogovoru s klijentom.

Održavanja zelenila i zelenih površina

Ne postoji uredna zelena površina bez stručne i redovite njege. Pod tim se naročito podrazumijeva: redovita košnja travnjaka, okopavanje i orezivanje grmlja i drveća, prihrana, zaštita od bolesti i štetnika i zalijevanje u sušnim razdobljima.

Fitozaštita: briga o zdravlju bilja, monitoring stanja, preventivna zaštita, te interventni izlaz na teren kako bi se spriječilo širenje bolesti i štetnika.

Prihrana: radi ljepšeg izgleda travnjaka i biljaka tijekom vegetacijske sezone provodi se gnojidba mineralnim i organskim gnojivima prema vrsti i potrebama.

Ako te poslove njege izvodimo redovito i stručno, onda ni doživljaj ugode i zadovoljstva, čime priroda uzvraća onima koji u nju ulažu, neće izostati.